• Taidehistorian tulevaisuus – Tulevaisuuden taidehistoria

    Lähetin alkukesästä noin sadalle taidehistorian alan ammattilaiselle ja opiskelijalle kyselyn, jossa tiedustelin seuraavia asioita: 1. Miten näet taidehistorian aseman suomalaisessa kulttuurissa tällä hetkellä? Oletatko sen aseman muuttuvan seuraavien 20 vuoden aikana, ja jos oletat, millä tavalla? 2. Miten taidehistorian opetus …

  • Asuminen, toimijuus, taide

    Taidehistorian professorin juhlaluento 25.5.2011 Suomalainen asuminen mullistui 1900-luvun kuluessa ja etenkin toisen maailmansodan jälkeisen jälleenrakentamisen ja sitä seuranneen lähiörakentamisen myötä. Suomeen rakennettiin 1950-luvun puolivälistä 1970-luvun loppuun satoja tuhansia asuntoja kaupunkikeskustojen ulkopuolelle uusille asuinalueille. Näitä metsien ja peltojen keskelle kohonneita kerrostalovaltaisia, …