TAHITI 01/2014

TAHITIn vuoden 2014 ensimmäisessä numerossa painottuu arkkitehtuurin historia. Numeroon sisältyy kaksi tieteellistä artikkelia: Eeva Maija Viljo käsittelee artikkelissaan Savitaipaleen koulukunnan kahtamoiset 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa valmistuneita puisia kaksoisristikirkkoja. Tarkastelun kohteena on erityisesti niin sanottujen Savitaipaleen koulukunnan kansanrakentajien Juhana Salosen, Matti Salosen ja Taavetti Rahikaisen toiminta. Arkkitehti Gustaf Nyströmin (1856–1917) käsitys raudasta aikansa uutena rakennusmateriaalina on Teppo Jokisen artikkelin aiheena. Rauta, rautarakenteet ja arkkitehtoninen muoto. Gustaf Nyströmin näkemys aikansa uudesta rakennusmateriaalista -artikkelissa Jokinen jäljittää Nyströmin suhtautumista materiaalin esteettiseen työstämiseen ja esittämiseen.

Kentältä ja arkistosta -osion kahden kirjoituksen aiheina ovat arkistojen salapoliisityö ja henkilöhistoria. Elina Standertskjöld kertoo Arkkitehtuurimuseolle lahjoitettujen, Carl Ludvig Engelin ajoilta peräisin olevien rakennuspiirustusten attribuointiselvityksestä. Hanna-Reetta Schreck puolestaan pohtii 1800-luvun tutkimuksen verkoston järjestämän seminaarin pohjalta biografisen näkökulman merkitystä taiteentutkimuksessa. Väitökset-osiossa julkaistaan tällä kertaa kolme lektiota: kevään 2014 aikana väitelleiden Kati Kivisen, Marja Lahelman ja Lauri Ockenströmin  lektiot – Lahelman englanniksi pitämä aloituspuheenvuoro julkaistaan suomeksi.

Anna-Maria Wiljanen pohtii pääkirjoituksessaan verkostojen ja verkostoitumisen merkitystä, joka on oleellinen taidehistorioitsijoille ylipäänsä, mutta myös Taidehistorian seuralle, joka aikoo siirtyä sosiaaliseen mediaan.

TAHITIn uutena kolumnistina aloittaa New Yorkissa asuva Leena-Maija Rossi, joka haastaa kysymään, mikä vaikutus taidemessuilla on taiteen esittämiseen ja aihevalintoihin.

Tämän numeron myötä toimitussihteerinä aloittaa Linda Leskinen. TAHITI kiittää lämpimästi Pinja Metsärantaa, joka uraauurtavasti hoiti vastaavaa tehtävää lehden perustamisesta lähtien. Samalla lehden tehtävänimikkeitä on uudistettu.