• Taiteentutkimuksesta taidetutkimukseen

    Taidetta koskeva tutkimus ei voi väistää Martin Heideggerin Taideteoksen alkuperässä esiin nostamaa kehää, jonka muodostavat taide, taiteilija ja teos. Taiteilija voi kyseenalaistaa teosten tekemisen, mutta ilman teoksia ei ole taidetta, ja ilman taidetta taas ei ole taiteilijoita. Teoksia ei tule …