TAHITI 03/2015

TAHITIn teemanumerossa 3/2015 paneudutaan ajankohtaiseen aiheeseen: kuvataiteen välittäjäammatteihin. Välittäjillä tarkoitetaan tässä kohtaa kuvataiteilijoiden ja taideyleisön parissa työskentelevää ammattilaisten ryhmää, jonka työ liittyy taiteen välittämisen eri muotoihin.

Lehden ovat toimittaneet taidehistoriaa opiskelleet ja alalla työskentelevät FM Laura Gelmi ja FM Päivi Lappalainen. Numero syntyi tarpeesta analysoida taiteen välittäjän ammatinkuvaa ja koota yhteen aiheeseen liittyvää keskustelua.

Teemanumeroon sisältyy kaksi tieteellistä artikkelia. Artikkelissaan Kuka välittää Kaija Kaitavuori pohtii taiteen verkostoluonnetta ja välittäjäammattilaisten toimintaa. Sari Karttunen luotaa itsenäisten kuraattoreiden roolia nykytaiteen tuotannossa artikkelissaan Kuinka tutkia kuraattorien esiinnousua ja roolia nykytaiteen tuotannossa? Taustaa taidesosiologiselle tutkimukselle.

Kentältä & arkistosta -osiossa paneudutaan aiheeseen käytännön kokemusten kautta. Taru Elfving kirjoittaa välittäjänä toimimisen haasteista yhteiskunnallisessa ilmastossa, joka ei aina tunnu arvostavan taiteen asiantuntijaa. Silppu, pätkä ja joustavuus ovat teemana Saara Karhusen, Linda Leskisen ja Oscar Ortiz-Niemisen vuoropuhelussa, jossa he keskustelevat työelämän todellisuudesta taidehistorioitsijan silmin.

Teemanumeron kolumnisti Anna-Kaisa Rastenberger pohtii, millaiseksi välittäjän ammatti-identiteetti muovautuu vakiintuneessa taideinstituutiossa.

Kirja-arvosteluissa esitellään tällä kertaa kolme kansainvälistä julkaisua, joissa etsitään uudenlaisia näkökulmia kuvataiteeseen ja sen parissa työskentelyyn: Pigeons on the Grass Alas: Contemporary Curators Talk About the Field (2013), Art Workers: Material Conditions and Labour Struggles in Contemporary Art Practice (2015) ja Radical Museology: Or What’s Contemporary in Museums of Contemporary Art? (2013).