TAHITI 03/2016 -toimitus

 

Päätoimittaja: Roni Grén

Toimitussihteeri: Linda Leskinen

Erikoisnumeron toimituskunta:

Roni Grén
Marie-Sofie Lundström
Tuuli Lähdesmäki
Elina Räsänen
Leena Svinhufvud
Anna-Maria Wiljanen

 

TAHITI – Taidehistoria tieteenä -verkkolehden pysyvä toimitusneuvosto:

Susanna Aaltonen
FT Susanna Aaltosen väitöskirja käsitteli suomalaista sisustusarkkitehtuuria. Hän on tutkinut laajasti muotoilua ja luennoinut muotoilun historiasta.

Roni Grén, TAHITIn päätoimittaja
FT Roni Grén toimii tutkijana Turun yliopiston taidehistorian oppiaineessa. Hän on tutkimuksissaan erikoistunut mm. modernistiseen taideteoriaan, ranskalaiseen filosofiaan, surrealismiin ja eläintaiteeseen.

Marie-Sofie Lundström
Docent Marie-Sofie Lundström är tf ämnesansvarig och forskningsledare i konstvetenskap vid Åbo Akademi. Hennes specialområden är 1800- och 1900-talens orientalism, det främmandes ikonografi, och konst(närs)mobilitet(er).

Dosentti MSL toimii Åbo Akademin vt taidehistorian oppiaineen vastaavana tutkimusjohtajana. Hänen erikoisalaansa ovat 1800- ja 1900-lukujen orientalismi, toiseuden ikonografia, ja taide/taiteilijamobiliteetit.

Lauri Ockenström
FT Lauri Ockenström toimii Suomen akatemian tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Magian ja astrologian ohella Ockenströmin tutkimusintresseihin kuuluvat hermeettinen perinne, uusplatonismi antiikista renessanssiin sekä Italian 1400-luvun taide. Lisäksi Ockenström johtaa Vitruviuksen De architectura -teoksen käännöstyöryhmää.

Anna-Maria Wiljanen
FD Anna-Maria Wiljanen arbetar som UPM-Kymmenes Kulturstiftelses verksamhetsledare. Hon har specialiserat sig på nordiska och europeiska konstnärskolonier, sociala nätverk och konstnärernas mobilitet.

FT Anna-MAria Wiljanen toimii UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön toiminnanjohtajana. Hänen erikoisalaansa ovat pohjoismaiset ja eurooppalaiset taiteilijasiirtokunnat, sosiaaliset verkostot ja taiteilijoiden liikkuvuus.

 

Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
Kustannuspaikka: Helsinki
ISSN 2242-0665

TAHITIn erikoisnumero 3/2016 on toteutettu Suomen Muinaismuistosäätiön tuella.