TAHITI 04/2014

Vuoden 2014 viimeiseen TAHITIn numeroon sisältyy yksi tieteellinen artikkeli: Jari Martikainen kirjoittaa kuvien tekemisen oppimista syventävästä vaikutuksesta taidehistorian opettamisessa artikkelissaan Taidehistoria muuttuu – muuttuuko taidehistorian opetus? Kokeilu kuvan tekemisestä taidehistorian opetusmenetelmänä. Roni Grén on pääkirjoituksessaan ottanut käsittelyyn paljon puhutun tieteidenvälisyyden lähestyen sitä taiteentutkijan näkökulmasta käsin.

Kirja-arvosteluissa Roni Grén arvioi Jacqueline Lichstensteinin estetiikkaa käsittelevän teoksen Les raisons de l’art. Essais sur les limites de l’esthétique. Tuuli Lähdesmäki puolestaan arvioi Turun yliopiston vuonna 2013 julkaiseman kirjan Machineries of Public Art. From Durable to Transient, from Site-bound to Mobile. Leena-Maija Rossi luotaa viimeisessä TAHITI-lehden kolumnissaan suomenkielen asemaa tutkijan työssä.