• Outsagt

      Vi konsthistoriker som verkar vid Åbo Akademi eller det finskspråkiga Åbo Universitet (Turun yliopisto), brukar känna till den egna stadens viktigaste byggnader och monument, däribland före detta Kungliga Akademins forna byggnad.  Efter en förödande stadsbrand 1827 förflyttades lärosätet från …