• RECENART – Research Center for Art. Monitieteistä taideteostutkimusta Tekes-projektissa.

  Parhaillaan on menossa vahva esinebuumi. Arkisesti esineharrastuksen ja -keräilyn suosion näkee vaikkapa television ohjelmistossa. Televisiokanavilla pyörii parhaillaan useita huutokauppa-, esinearviointi- ja aarteenetsintäohjelmia. Esineet siirtyvät maasta toiseen entistä helpommin internetin ansiosta. Esimerkiksi taidehuutokauppatoiminta on kansainvälistänyt. Online-kauppa on tehnyt ostamisesta nopeaa. Ostava …

 • Systemaattista tutkimusta ruotsalaisen keskiajan taiteen mestarista. Albertus Pictor -juhlavuoden satoa

  Albertus Pictor. Målare av sin tid 1. Bilder i urval samt studier och analyser  (2009). Toim. Pia Melin. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, 154 sivua. Sandquist Öberg, Christina (2009). Albertus Pictor. Målare av sin tid 2. Samtliga bevarade …

 • Taidehistorioitsijan identiteetti

  Kevät 2012 muutti yliopistojen pääsykoejärjestelmän perusteita. Avautuvassa haussa ei enää välttämättä haettu pääaineeseen, kuten taidehistoriaan, vaan laajempaan kulttuuriaineiden kokonaisuuteen. Kandidaatin tutkinnossa opiskelijalla on kuitenkin oltava pääaine tutkintoasetuksen mukaan, joten uudella opiskelijalla on edessään entisestä poikkeava polku taidehistorian valitsemisessa pääaineeksi. Miten …

 • Myyttinen Bernt Notke

  Tångeberg, Peter 2009. Wahrheit und Mythos. Bernt Notke und die Stockholmer St.-Georgs-Gruppe. Studien zu einem Hauptwerk niederländischer Bildschnitzerei. Ostfildern: Thorbecke, 171 sivua. Ruotsalaisen taidekonservaattori ja taidehistorioitsija Peter Tångebergin tutkimus Bernt Notkesta ja Tukholman Suurkirkon Pyhä Yrjänä ja lohikäärme -veistoksesta kuuluu …