• Perustutkimusta vaivaa säästämättä

    Väitöskirja-arvio. Kormano, Riitta (2014). Sotamuistomerkki Suomessa. Voiton ja tappion modaalista sovittelua. Turun yliopiston julkaisuja. Annales Universitatis Turkuensis sarja C 396. Scripta Lingua Fennica Edita. Turku. 479 s. Riitta Kormanon väitöskirja Sotamuistomerkki Suomessa. Voiton ja tappion modaalista sovittelua on kaksi-kolme kertaa …