• Asuminen, toimijuus, taide

    Taidehistorian professorin juhlaluento 25.5.2011 Suomalainen asuminen mullistui 1900-luvun kuluessa ja etenkin toisen maailmansodan jälkeisen jälleenrakentamisen ja sitä seuranneen lähiörakentamisen myötä. Suomeen rakennettiin 1950-luvun puolivälistä 1970-luvun loppuun satoja tuhansia asuntoja kaupunkikeskustojen ulkopuolelle uusille asuinalueille. Näitä metsien ja peltojen keskelle kohonneita kerrostalovaltaisia, …