• Taidehistorioitsijuutta epätyypillisen tyypillisesti

    Monille kuvataiteen välittäjäammateissa työskenteleville erilaiset pätkä-, silppu- ja keikkatyöt ovat arkipäivää. Taidehistorioitsijoiden urapolkua määrittelevät nykyisin epätyypilliset, projektiluontoisuuteen ja väliaikaisuuteen perustuvat työsuhteet. Yhä harvemmalle alalla työskentelevälle vakituinen “eläkevirka” taide- tai museolaitoksessa on todellisuutta. Teitä tavoittelemisen arvoiselle, palkitsevalle työlle on silti monia …

  • Pääkirjoitus

    Ohituskaistalta kulttuuriympäristöön Ryhtyessäni laatimaan tätä pääkirjoitusta minulle ehdotettiin, että peilaisin omaa tutkimusaihettani, suomalaisen moottoritien maisemaa, kulttuuriympäristön teemaan, joka on seuraavaan Tahiti-konferenssin aiheena helmikuussa 2015. En aluksi ymmärtänyt yhtymäkohtaa, mikä kertoo käsitteestä paljon. Ulkopuolisen näkökulmasta maisemasuunnittelun ideologiaa selvittävä väitöskirjahanke kuitenkin yhdistyi …