• Minän ja taiteen dynamiikkaa 1800-ja 1900-lukujen vaihteessa

    Lektio. Edvard Munch tunnetaan vahvasti omakohtaisesta taiteestaan. Hän teki uransa aikana useita hyvin henkilökohtaisia omakuvia, mutta aiheesta riippumatta hänen teoksensa syntyivät aina subjektiivisesta kokemuksesta. Munchin taiteellinen työskentely imentääkin erinomaisella tavalla sitä minän ja taiteen dynaamista vuorovaikutusta, jota olen tarkastelut väitöskirjassani. …