• Vallan tilat

    Väitöskirja-arvio. Jukka Relas: Valta, tyyli ja tila. Keisarien ja presidenttien residenssi Helsingissä 1837-1940. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 121, Helsinki 2013, 283 s. Harva rakennus Suomessa on merkityksistä niin latautunut kuin Helsingin Presidentinlinna. Sitä voi pitää maamme ainoana todellisena residenssiulottuvuuden sisältävänä palatsina …