• Pääkirjoitus

    Vanhan taiteen tutkimus ja menneisyyden aineellinen kuvallisuus Kiinnostus teosten esineellisyyteen ja toisaalta niin visuaalisen kuin materiaalisenkin kulttuurin moninaisuuteen on laajentanut 2000-luvulla taidehistoriallista kenttää – tai ehkä oikeammin muistuttanut kentästä, jossa se on alun perinkin liikkunut. Tämä Tahiti-lehden vanhaan taiteeseen keskittyvä …

  • Laajentuva keskiajan visuaalinen maailma – viisi uutta jalometallilöytöä Suomesta

    Keskiajan ja sitä edeltävien aikakausien visuaaliset kulttuurit edustavat toiseutta suhteessa moderniin aikakauteen. Toiseus luonnehtii myös esimodernin maailman tutkimusperinnettä. Sen ytimessä on tunne ajallisesta etäisyydestä ja menetyksestä. Traditio poikkeaa uuden ajan taiteeseen keskittyneestä tutkimuksesta etenkin, kun kyse on Pohjoismaista.[1] Tyypillistä sille …