• Kiinalaisen urbaanin taiteen kulttuurisidonnaisuus

    Kiinalaiset kadut ja julkiset liikennevälineet ovat säästyneet valtaosin graffiteilta ja tageilta,[1] mutta useissa kaupungeissa toimii aktiivisia tekijöitä, jotka spraymaalavat urbaanin taiteen teoksiaan julkisiin tiloihin. Yleensä kiinalaiset tekijät korostavat vankasti toimintaansa epäpoliittisena ja itseilmaisuun perustuvana taiteenmuotona, mutta joitakin poliittisia kannanottoja on …

  • Professori, arkkitehti J. S. Sirén ja Suomen Kansallisteatteri

    Artikkelissa perehdytään maan vaikutusvaltaisimpiin arkkitehteihin 1930-luvulla kuuluneen professori J. S. Sirénin toimintaan Suomen Kansallisteatterin hyväksi. J. S. Sirénin suunnitteleman Eduskuntatalon valmistuttua sen lähiympäristöä ryhdyttiin järjestelemään. Lähes kaikissa kulttuurilaitoksissa oli halua päästä muuttamaan sinne. J. S. Sirén olisi sijoittanut Eduskuntatalon edustalle …

  • Kun kaavakuva otti kompositiosta otteen

    Ajatus kompositiosta modernismin taideteorioiden varhaisaikakaudella sai kiinnostavaa tukea hahmopsykologiasta. Tämä tapahtui tavalla, jossa stimulanssia on jälkeenpäin ollut vaikea erottaa stimuloitavasta, ”kuviota taustasta”. II maailmansodan jälkeisen hahmopsykologisvaikutteisen taideteorian pääarkkitehti oli Rudolf Arnheim (1904–2007). Hän omaksui hahmopsykologeilta ajatuksen ”järjestyksen periaatteesta”: järjestys voittaa …