• Ahrenberg ja rakennusmuistomerkit

    Anna Ripatti; Jac. Ahrenberg ja historian perintö. Restaurointisuunnitelmat Viipurin ja Turun linnoihin 1800-luvun lopussa. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 118, Helsinki 2011 (285 s.). Väitöskirjan aiheena ovat arkkitehti Johan Jacob (Jac.) Ahrenbergin (1847–1914) restaurointisuunnitelmat Viipurin ja Turun linnoihin. Kumpaakaan niistä ei toteutettu. …