• TAHITI 2-3/2013 -toimitus

  Vastaava päätoimittaja: Elina Räsänen

  Päätoimittaja: Pinja Metsäranta

  Toimituskunta:

  Katve-Kaisa Kontturi
  Marie-Sofie Lundström
  Tuuli Lähdesmäki
  Pinja Metsäranta
  Elina Räsänen
  Leena Svinhufvud
  Anna-Maria Wiljanen

  TAHITI-verkkolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

  Lehti sai nimensä 1960-luvulla toimineelta TAHITI-seuralta. TAideHIstoriaa TIeteenä painottava nuorten tutkijain seura kokoontui keskustelemaan alan teoreettisista ja metodisista kysymyksistä. Taidehistorian seura ryhtyi vuonna 2007 organisoimaan valtakunnallisia Taidehistorian päiviä, joille annettiin nimi Tahiti; tämä sama nimi sitten valittiin myös koko taidehistorian alan yhteisöä palvelevan verkkolehden nimeksi.