TAHITI 02/2012

Kesäkuun 2012 TAHITI – Taidehistoria tieteenä julkaisee Ritva Talmanin luonnontieteitä ja taidehistoriaa yhdistävän tieteellisen artikkelin Hilda Olsonin hämähäkkiakvarellit vuosilta 1859–1862. Ritva Talman on laatinut myös luettelon Luonnontieteellisen keskusmuseon arkistossa sijaitsevista Olsonin hämähäkkiakvarelleista vuosilta 1859–1862. Luettelo julkaistaan artikkelin liitteenä.

Hanna Pirinen kysyy pääkirjoituksessaan, muuttuuko taidehistorioitsijan identiteetti, kun yliopistojen pääsykoekäytännöt ja opintovaatimukset muuttuvat. Kesäkuun TAHITI on osin uudistunut: väitöskirja-arviot -osio on muutettu muotoon väitökset, ja sen alla aletaan julkaista tästä numerosta alkaen myös väitöslektioita. Uuden artikkelityypin aloittavat tuoreeltaan kesäkuussa väitelleet Hanna-Leena Paloposki ja Katve-Kaisa Kontturi sekä aiemmin väitelleistä Ulla Pohjamo, Katariina Husso ja Jari Martikainen. Katve-Kaisa Kontturin väitös käsitteli uusmaterialistista nykytaiteen tutkimusta. Hanna-Leena Paloposki väitteli Taidenäyttelyiden roolista Suomen ja Italian julkisissa kuvataidesuhteissa 1920-luvulta toisen maailmansodan loppuun. Ulla Pohjamon väitös helmikuussa 2012 käsitteli Oulun Hietasaaren esikaupunkialueen muutosta 1900-luvun aikana. Syksyn 2011 väitöksistä Katariina Husson väitösaiheena olivat Suomen Ortodoksisen kirkon ikonit ja kirkkoesineet 1920–1980-luvuilla ja Jari Martikainen väitteli kuvalähtöisestä mallista taidehistorian opetuskäytännöissä.

Kentältä ja arkistosta -osiossa on Pekka Virtasen kirjoitus Estetiikan seuran 40-vuotisseminaarin herättämistä ajatuksista. Pinja Metsäranta puolestaan on haastatellut vanhan taiteen konservaattori Maija Santalaa. Kolumnisti Asko Mäkelä kirjoittaa biotaiteesta.

Myös TAHITIn toimituskunta on uudistunut. Taidehistorian seuran hallitus, joka on samalla lehden toimituskunta, uudistui kesäkuun numeron toimitustyön aikana. Toimituskunnassa on kolme uutta jäsentä: Tuuli Lähdesmäki (Jyväskylän yliopisto), Leena Svinhufvud (Designmuseo) ja Anna-Maria Wiljanen (Valtion taidemuseo). Susanna Pettersson, Hanna Pirinen ja Christian Hoffman puolestaan jäävät pois lehden toimituskunnasta tämän numeron jälkeen. TAHITI kiittää heitä heidän työpanoksestaan lehden ensi askeleilla!