• Kevät 2012 muutti yliopistojen pääsykoejärjestelmän perusteita. Avautuvassa haussa ei enää välttämättä haettu pääaineeseen, kuten taidehistoriaan, vaan laajempaan kulttuuriaineiden kokonaisuuteen. Kandidaatin tutkinnossa opiskelijalla on kuitenkin oltava pääaine tutkintoasetuksen mukaan, joten uudella opiskelijalla on edessään entisestä poikkeava polku taidehistorian valitsemisessa pääaineeksi.

  Miten tulokas alkaa rakentaa identiteettiään taidehistorioitsijana? Yliopistojen uusi tilanne haastaa meitä taidehistorioitsijoita yhteisönä miettimään sitä, keitä me itse asiassa olemme ja missä ja miten yhteisömme ilmaisee itseään.

  Sosiologit korostavat ryhmän merkitystä identiteetin synnyssä. Ainejärjestöllä, vanhemmilla opiskelijoilla ja oppiaineen henkilökunnalla on avainrooli perustan laskemisessa. Samastuminen on kuitenkin yhteisöistä ja ryhmistä huolimatta yksilöllinen kokemus, jolle ovat luonteenomaisia erilaiset vertailut. Ratkaisuja identiteetin rakentamistyöhön on varmasti monenlaisia. Yksilölliset tulkintaerot ja kokemukset vaihtelevat suuresti jo alan valinnan lähtökohdista riippuen.  Samoin todennäköisesti mitä erilaisimpia ovat myös ne polut jotka vievät toisaalle, jos ala ja oletukset siitä eivät kohtaa.

  Akateemiset yhteisöt vaalivat ja uudistavat paikallisia perinteenteitään. Nuorista ihmisistä koostuva kriittinen opiskelijajoukko on aina osannut pitää tuntosarvensa liikkeellä ja katsantonsa ajan hermolla, joten uudessakaan tilanteessa kriittisen massan kohtalosta tuskin tarvitsee kantaa huolta. Enemmänkin on ladattava toiveita koko taidehistorian tieteellisen ja tutkittua tietoa soveltavan yhteisön yhteisöllisyyden tunteen vankistamiseen.

  Taidehistorian valtakunnallisella yhteisöllä, jota edustaa esimerkiksi Taidehistorian seura, on keskeinen rooli yhteisöllisyyden kehittäjänä. TAHITI-verkkolehti on aina tavoitettavissa oleva kanava keskusteluyhteydelle. Valtakunnalliset TAHITI-seminaarit kokoavat taidehistorioitsijoita tuoreiden teemojen äärelle ja mahdollistavat paikkansa alalla vakiinnuttaneiden alumnien ja uusien tulokkaiden kohtaamisen.

  Jyväskylässä 18.5.2012
  Hanna Pirinen