• Taidehistorioitsijuutta epätyypillisen tyypillisesti

    Monille kuvataiteen välittäjäammateissa työskenteleville erilaiset pätkä-, silppu- ja keikkatyöt ovat arkipäivää. Taidehistorioitsijoiden urapolkua määrittelevät nykyisin epätyypilliset, projektiluontoisuuteen ja väliaikaisuuteen perustuvat työsuhteet. Yhä harvemmalle alalla työskentelevälle vakituinen “eläkevirka” taide- tai museolaitoksessa on todellisuutta. Teitä tavoittelemisen arvoiselle, palkitsevalle työlle on silti monia …

  • Kuraattori nykytaiteen ekosysteemissä

    Kuvataiteilijan asema ja toimeentulo on puhuttanut kuvataiteen kenttää viime aikoina, hyvästä syystä. Myös päättäjien tasolle on kaikunut viesti siitä, miten kuvataiteilijat ovat korkeakoulutettuna erityisosaajien joukkona erityisen heikossa asemassa – niin tulonmuodostuksen kuin yhteiskunnallisen aseman ja tunnustuksen näkökulmasta. Otan tämän nyt …