• Rajaintakaisia

    Sana pyhä kuuluu saaneen ensimmäiset merkityksensä ihmisten pyrkimyksessä hallita maata ja aikaa, ja heidän rajatessaan erilleen tiloja, ajanjaksoja ja asioita, joihin puuttumisen tuli tapahtua yhteisön säätelemässä järjestyksessä. Taidehistorian oppiainetta ja humanismin muita akateemisia instituutioita voi epäilemättä myös pitää sellaisena inhimillisen …