• TAHITI 03/2016 -toimitus

   

  Päätoimittaja: Roni Grén

  Toimitussihteeri: Linda Leskinen

  Erikoisnumeron toimituskunta:

  Roni Grén
  Marie-Sofie Lundström
  Tuuli Lähdesmäki
  Elina Räsänen
  Leena Svinhufvud
  Anna-Maria Wiljanen

   

  TAHITI – Taidehistoria tieteenä -verkkolehden pysyvä toimitusneuvosto:

  Susanna Aaltonen
  FT Susanna Aaltosen väitöskirja käsitteli suomalaista sisustusarkkitehtuuria. Hän on tutkinut laajasti muotoilua ja luennoinut muotoilun historiasta.

  Roni Grén, TAHITIn päätoimittaja
  FT Roni Grén toimii tutkijana Turun yliopiston taidehistorian oppiaineessa. Hän on tutkimuksissaan erikoistunut mm. modernistiseen taideteoriaan, ranskalaiseen filosofiaan, surrealismiin ja eläintaiteeseen.

  Marie-Sofie Lundström
  Docent Marie-Sofie Lundström är tf ämnesansvarig och forskningsledare i konstvetenskap vid Åbo Akademi. Hennes specialområden är 1800- och 1900-talens orientalism, det främmandes ikonografi, och konst(närs)mobilitet(er).

  Dosentti MSL toimii Åbo Akademin vt taidehistorian oppiaineen vastaavana tutkimusjohtajana. Hänen erikoisalaansa ovat 1800- ja 1900-lukujen orientalismi, toiseuden ikonografia, ja taide/taiteilijamobiliteetit.

  Lauri Ockenström
  FT Lauri Ockenström toimii Suomen akatemian tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Magian ja astrologian ohella Ockenströmin tutkimusintresseihin kuuluvat hermeettinen perinne, uusplatonismi antiikista renessanssiin sekä Italian 1400-luvun taide. Lisäksi Ockenström johtaa Vitruviuksen De architectura -teoksen käännöstyöryhmää.

  Anna-Maria Wiljanen
  FD Anna-Maria Wiljanen arbetar som UPM-Kymmenes Kulturstiftelses verksamhetsledare. Hon har specialiserat sig på nordiska och europeiska konstnärskolonier, sociala nätverk och konstnärernas mobilitet.

  FT Anna-MAria Wiljanen toimii UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön toiminnanjohtajana. Hänen erikoisalaansa ovat pohjoismaiset ja eurooppalaiset taiteilijasiirtokunnat, sosiaaliset verkostot ja taiteilijoiden liikkuvuus.

   

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITIn erikoisnumero 3/2016 on toteutettu Suomen Muinaismuistosäätiön tuella.