• Kirkkomaalaukset, työryhmät ja visuaalinen tuotanto keskiaikaisessa Turun hiippakunnassa vuodesta 1430 vuoteen 1540

    Lektio. Vuodelta 1514 peräisin oleva ehdotus Turun tuomiokirkossa pidettäväksi tarkoitetusta piispa Hemmingin autuaaksi julistamisen juhlasta kuvailee yksityiskohtaisesti tapahtuman järjestelyjä ja kulkua. Tuomiokirkon keskelle oli ensimmäisenä rakennettava 30 kyynärän levyinen ja 4 kyynärän korkuinen juhla-alue laudoista. Tämän alueen keskelle oli rakennettava …

  • Georges Bataille, historia ja taide

    Lektio. Georges Bataille, joka eli vuodesta 1897 vuoteen 1962, on ollut aiheena väitöstutkimuksessani Georges Bataille, historia ja taide. Tutkimus on pyrkinyt ennen kaikkea hahmottamaan Bataillen taidetta käsittelevien tekstien teoreettisia suuntaviivoja ja selittämään niiden kautta hänen taidehistoriallisten teostensa periaatteita, niiden historiografisia …

  • Hietasaari aikojen virrassa

    Vätöskirja-arvio. Ulla Pohjamo: Esikaupunki moniäänisenä kulttuuriperintönä – Oulun Hietasaari. Taidehistoriallisia tutkimuksia 43, 2012. (262 s.) Ulla Pohjamon väitöskirjan nimi on informatiivisessa ytimekkyydessään esimerkillinen. Siinä käytetyt viisi sanaa muodostavat mielekkään ja ymmärrettävän otsikon, joka kertoo oleellisen sisällöstä. Ne ovat myös tutkimuksen …