• TAHITI DOSSIER – Tahiti 5: Suomalainen nykytaide ja sen tutkimus

  Taidehistorian seura järjesti yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Rovaniemen taidemuseon kanssa TAHITI 5 -konferenssin Rovaniemellä Kulttuuritalo Korundissa 1.–2.11.2012. Jälkimmäisenä päivänä järjestettiin myös retki, jonka aikana tutustuttiin kahden lappilaisen nykytaiteen pioneerin Kalervo Palsan ja Reidar Särestöniemen ateljeisiin. TAHITI 5 -konferenssin …

 • Pohjoinen taide TAHITIssa

  Viides TAHITI kokoontui Rovaniemellä marraskuussa 2012 teemana nykytaiteen tutkimuksen metodit. TAHITI on mainio tilaisuus kokoontua ainakin kerran vuodessa kuulemaan kollegoita myös muualta Suomesta. Mukana oli satakunta osallistujaa niin Turusta, Rovaniemeltä, Oulusta, Helsingistä kuin Tampereeltakin. Seuraavaan TAHITIin toivoisi osallistuvan myös kaikkien …

 • Hirttoköysi ja filosofia – Kalervo Palsan uhma ja ylistys

  Lähestyn tässä artikkelissa kittiläläisen Kalervo Palsan (1947–1987) tekemää ja 1980-luvun puoliväliin ajoittuvaa pientä teosta kahdelta suunnalta: tutkimalla hänen valitsemansa teosnimen taustoja ja pohtimalla kuva-aiheen artikuloimaa filosofista kysymystä. Tavoitteeni on yksittäisen esimerkin kautta valottaa Kalervo Palsan taiteen monipolkuista käsitteellistä maastoa. Viime …

 • Saamelainen kuvataide Suomessa – kolmen kuvataiteilijasukupolven kautta tarkasteltuna

  Tarkastelen artikkelissani saamelaista kuvataidetta Suomessa 1970-luvun lopulta alkaen kolmen saamelaisen kuvataiteilijapolven valossa. Suomen saamelaiset kuvataiteilijat ovat syntyneet sodan jälkeisenä aikana. Muutokset yhteiskunnassa, suhtautumisessa saamelaisiin ja saamelaisten omien instituutioiden kehittymisessä vaikuttavat kulttuuriin ja taiteeseen, joten sukupolvijaottelu tuntuu luontevalta. Saamen kulttuurin professori …

 • Porotaide – Nykytaidetta, kaupunkitaidetta ja Lapin matkailumarkkinointia

  Lapissa porotaiteella tarkoitetaan poroaiheista taidetta sekä teoksia, joita taiteilijat tekevät käsityöyrittäjien kaltaisesti Lappi-kuvaa tuottaen. Porotaiteen käsite on noussut esiin Rovaniemellä, jossa kaupunki on rahoittanut useita poroaiheisia julkisia teoksia. Toisaalta monet Lapissa asuvat taiteilijat ja saamelaistaiteilijat käyttävät poron nahkaa, karvaa ja …

 • Performanssi, genre ja teknologia – Tallentamisen ja toiston haasteita

  Performanssitaiteen ominaisuutena pidettiin jo varhain tämänhetkisyyttä, mikä on ansainnut sille paikan maa-, ympäristö- ja yhteisötaiteen tavoin yhtenä ”katoavan taiteen” lajina[1]: teos kestää esityksen ajan ja käsitetään sidotuksi esityspaikkaan. Toisaalta myös erilaisten teknologioiden kautta ja kanssa on esiinnytty jo pitkään. Performansseja …

 • Rintasyöpä, taide ja uusi ruumis: katseen teknologioista poseerauksen teknisyyteen

  Tämä artikkeli tutkii nykytaidetta, joka käsittelee rintasyövän aiheuttamaa ruumiin muutosta. Artikkeli keskittyy yhteen taideprosessiin: valokuvaluonnossarjaan, jossa kuvanveistäjä Helena Hietanen poseeraa lihotuskuurin jälkeen ennen rintojen rekonstruktioleikkausta. (Kuvat ks. Kontturi, Katve-Kaisa, 2009. “Eye, Agency and Bodily Becomings: Processing Breast Cancer in and …

 • Kohtaamisen taide – yhteisötaiteen ideaaleja ja käytäntöjä

  Tarkastelen artikkelissani yhteisötaiteen parissa toimivien kuvataiteilijoiden käsityksiä ja kokemuksia yhteisötaiteesta. Vuorovaikutus ja yhteisen tilan luominen ovat yhteisöllisen taiteen avainkäsitteitä. Yhteinen tila on avoin ja ristiriitainen, toimintaa ja kamppailua sisältävä ajatusrakennelma. Tuon artikkelissani esiin yhteisötaiteen parissa toimivien kuvataiteilijoiden kokemuksia ja käsityksiä …

 • Työ tekijäänsä kiittää – Kriittisen taiteen hahmottelua

  Poliittisesta taiteesta ja taiteen poliittisuudesta on keskusteltu eri medioissa pitkin 2000-lukua. Valitettavasti poliittisuus, kantaaottavuus ja kriittisyys muuttuvat näissä keskusteluissa melkeinpä synonyymeiksi. Samalla nämä käytännöt ja käsitteet hukkuvat merkityksettömyyteen. Tässä artikkelissa taiteen yhteiskunnallisuuteen luodaan katsaus, jossa taiteen kantaaottavuus ja kriittisyys paikannetaan …

 • Valon näkemisestä, ilmasta, tuulesta ja painovoimasta

  Erityisesti valokuvataiteessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana näkynyt runsaasti teoksia, jotka ulkoisesti näyttävät toistavan tai lainailevan romantiikan ajan kuvataiteen tunnuspiirteitä ilmeisimpänä usvainen maisemanäkymä. Niin ikään viimeisen kymmenen vuoden ajan minimalismin perinteestä ammentavassa installaatiotaiteessa on huomattavan paljon esimerkkejä, joissa vesihöyryllä näkyväksi …