• TAHITI 1/2017 -toimitus

   

  Erikoisnumeron päätoimittaja: Maria Hirvi-Ijäs

  Toimitussihteeri: Linda Leskinen

  Erikoisnumeron toimituskunta:

  Roni Grén
  Maria Hirvi-Ijäs

  TAHITIn pysyvä toimituskunta:

  Susanna Aaltonen
  Roni Grén, TAHITIn päätoimittaja
  Marie-Sofie Lundström
  Lauri Ockenström
  Anna-Maria Wiljanen

   

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITIn erikoisnumero 1/2017 on toteutettu Cuporen tuella.

   

   

   

   

   

 • TAHITI 04/2016 redaktion

  Editor-in-chief: Roni Grén

  Assistant editor: Linda Leskinen

   

  Editorial board for special issue 4/2016: The Meaning and Use of Images – texts in honor of Lars Berggen

  Visiting Editor-in-chief of issue 4/2016
  Adjunct Professor Marie-Sofie Lundström, currently Head of the Art History and Visual Studies at Åbo Akademi University.

  Editorial board
  Adjunct Professor Fred Andersson, university teacher in Visual Studies, Åbo Akademi University.

  Adjunct Professor Kari Kotkavaara, academy teacher in Art history, Åbo Akademi University.

  PhD Mia Åkerfelt, post-doc researcher, Åbo Akademi University.

  BA Siv Österlund, picture assistant, Åbo Akademi University.

   

  TAHITI’s permanent editorial board:

  Susanna Aaltonen
  PhD Susanna Aaltonen’s doctoral thesis dealt with Finnish interior designers. She also conducts research in design history and has given several lectures on the topic.

  Roni Grén, TAHITI’s Editor-in-chief
  PhD Roni Grén is a researcher at Turku University, Art History. His research pertains to modern art history, French philosophy, Surrealism and art depicting animals.

  Marie-Sofie Lundström
  Adjunct Professor Marie-Sofie Lundström is currently Head of the Art History and Visual Studies at Åbo Akademi University. She is specialized in 19th and early 20th century Orientalism, the iconography of The Other, and artists’ mobility and their art (travel pictures). Furthermore, she is interested particularly in 17th century Spanish and 19th century European painting.

  Lauri Ockenström
  PhD Lauri Ockenström is currently an Academy of Finland research fellow at the department of Art History, Jyväskylä University. His research pertains to astrology and magic, and their influence on art. Additionally, the hermeneutical tradition, New Platonism from Antiquity until the Renaissance, and Italian 15ht century art belong to his research interests. He also is head of a research team translating Vitruvius’ De architectura.

  Anna-Maria Wiljanen
  PhD Anna-Maria Wiljanen is executive manager at UPM-Kymmene Cultural Foundation. She is specialized in Nordic and European artists’ colonies, social networks and artists’ mobility.

   

  Publisher: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria, ry (The Association of Art history). Location: Helsinki. ISSN 2242-0665

  The Special issue 4/2016 is published with the support of Kone Foundation.

   

   

   

 • TAHITI 03/2016 -toimitus

   

  Päätoimittaja: Roni Grén

  Toimitussihteeri: Linda Leskinen

  Erikoisnumeron toimituskunta:

  Roni Grén
  Marie-Sofie Lundström
  Tuuli Lähdesmäki
  Elina Räsänen
  Leena Svinhufvud
  Anna-Maria Wiljanen

   

  TAHITI – Taidehistoria tieteenä -verkkolehden pysyvä toimitusneuvosto:

  Susanna Aaltonen
  FT Susanna Aaltosen väitöskirja käsitteli suomalaista sisustusarkkitehtuuria. Hän on tutkinut laajasti muotoilua ja luennoinut muotoilun historiasta.

  Roni Grén, TAHITIn päätoimittaja
  FT Roni Grén toimii tutkijana Turun yliopiston taidehistorian oppiaineessa. Hän on tutkimuksissaan erikoistunut mm. modernistiseen taideteoriaan, ranskalaiseen filosofiaan, surrealismiin ja eläintaiteeseen.

  Marie-Sofie Lundström
  Docent Marie-Sofie Lundström är tf ämnesansvarig och forskningsledare i konstvetenskap vid Åbo Akademi. Hennes specialområden är 1800- och 1900-talens orientalism, det främmandes ikonografi, och konst(närs)mobilitet(er).

  Dosentti MSL toimii Åbo Akademin vt taidehistorian oppiaineen vastaavana tutkimusjohtajana. Hänen erikoisalaansa ovat 1800- ja 1900-lukujen orientalismi, toiseuden ikonografia, ja taide/taiteilijamobiliteetit.

  Lauri Ockenström
  FT Lauri Ockenström toimii Suomen akatemian tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Magian ja astrologian ohella Ockenströmin tutkimusintresseihin kuuluvat hermeettinen perinne, uusplatonismi antiikista renessanssiin sekä Italian 1400-luvun taide. Lisäksi Ockenström johtaa Vitruviuksen De architectura -teoksen käännöstyöryhmää.

  Anna-Maria Wiljanen
  FD Anna-Maria Wiljanen arbetar som UPM-Kymmenes Kulturstiftelses verksamhetsledare. Hon har specialiserat sig på nordiska och europeiska konstnärskolonier, sociala nätverk och konstnärernas mobilitet.

  FT Anna-MAria Wiljanen toimii UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön toiminnanjohtajana. Hänen erikoisalaansa ovat pohjoismaiset ja eurooppalaiset taiteilijasiirtokunnat, sosiaaliset verkostot ja taiteilijoiden liikkuvuus.

   

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITIn erikoisnumero 3/2016 on toteutettu Suomen Muinaismuistosäätiön tuella.

   

   

   

 • TAHITI 02/2016 -toimitus

   

  Päätoimittaja: Elina Räsänen

  Toimitussihteeri: Linda Leskinen

  Toimituskunta:

  Roni Grén
  Marie-Sofie Lundström
  Tuuli Lähdesmäki
  Leena Svinhufvud
  Anna-Maria Wiljanen

   

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

  Lehti sai nimensä 1960-luvulla toimineelta TAHITI-seuralta. TAideHIstoriaa TIeteenä painottava nuorten tutkijain seura kokoontui keskustelemaan alan teoreettisista ja metodisista kysymyksistä. Taidehistorian seura ryhtyi vuonna 2007 organisoimaan valtakunnallisia Taidehistorian päiviä, joille annettiin nimi Tahiti; tämä sama nimi sitten valittiin myös koko taidehistorian alan yhteisöä palvelevan verkkolehden nimeksi.

   

   

   

   

 • TAHITI 1/2016 -toimitus

   

  Erikoisnumeron päätoimittaja: Tuuli Lähdesmäki

  Toimitussihteeri: Linda Leskinen

  Erikoisnumeron toimituskunta:

  Sari Kuuva
  Satu Kähkönen
  Tuuli Lähdesmäki

   

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

  Lehti sai nimensä 1960-luvulla toimineelta TAHITI-seuralta. TAideHIstoriaa TIeteenä painottava nuorten tutkijain seura kokoontui keskustelemaan alan teoreettisista ja metodisista kysymyksistä. Taidehistorian seura ryhtyi vuonna 2007 organisoimaan valtakunnallisia Taidehistorian päiviä, joille annettiin nimi Tahiti; tämä sama nimi sitten valittiin myös koko taidehistorian alan yhteisöä palvelevan verkkolehden nimeksi.

   

   

   

 • TAHITI 4/2015 -toimitus

   

  Erikoisnumeron päätoimittaja: Tuuli Lähdesmäki

  Toimitussihteeri: Linda Leskinen

  Erikoisnumeron toimituskunta:

  Sari Kuuva
  Satu Kähkönen
  Tuuli Lähdesmäki

   

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

  Lehti sai nimensä 1960-luvulla toimineelta TAHITI-seuralta. TAideHIstoriaa TIeteenä painottava nuorten tutkijain seura kokoontui keskustelemaan alan teoreettisista ja metodisista kysymyksistä. Taidehistorian seura ryhtyi vuonna 2007 organisoimaan valtakunnallisia Taidehistorian päiviä, joille annettiin nimi Tahiti; tämä sama nimi sitten valittiin myös koko taidehistorian alan yhteisöä palvelevan verkkolehden nimeksi.

   

   

   

   

   

 • TAHITI 3/2015 -toimitus

   

  Erikoisnumeron päätoimittaja: Leena Svinhufvud

  Toimitussihteeri: Linda Leskinen

  Erikoisnumeron toimituskunta:

  Laura Gelmi
  Päivi Lappalainen

   

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehden numero 3/2015 on toteutettu Suomen Kulttuurirahaston tuella.

  Lehti sai nimensä 1960-luvulla toimineelta TAHITI-seuralta. TAideHIstoriaa TIeteenä painottava nuorten tutkijain seura kokoontui keskustelemaan alan teoreettisista ja metodisista kysymyksistä. Taidehistorian seura ryhtyi vuonna 2007 organisoimaan valtakunnallisia Taidehistorian päiviä, joille annettiin nimi Tahiti; tämä sama nimi sitten valittiin myös koko taidehistorian alan yhteisöä palvelevan verkkolehden nimeksi.

   

   

   

   

 • TAHITI 2/2015 -toimitus

  Päätoimittaja: Elina Räsänen

  Toimitussihteeri: Linda Leskinen

  Erikoisnumeron toimituskunta:

  Katja Fält
  Visa Immonen
  Elina Räsänen

   

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

  Lehti sai nimensä 1960-luvulla toimineelta TAHITI-seuralta. TAideHIstoriaa TIeteenä painottava nuorten tutkijain seura kokoontui keskustelemaan alan teoreettisista ja metodisista kysymyksistä. Taidehistorian seura ryhtyi vuonna 2007 organisoimaan valtakunnallisia Taidehistorian päiviä, joille annettiin nimi Tahiti; tämä sama nimi sitten valittiin myös koko taidehistorian alan yhteisöä palvelevan verkkolehden nimeksi.

   

   

   

   

 • TAHITI 1/2015 -toimitus

  Päätoimittaja: Elina Räsänen

  Toimitussihteeri: Linda Leskinen

  Muu toimituskunta:

  Roni Grén
  Marie-Sofie Lundström
  Tuuli Lähdesmäki
  Leena Svinhufvud
  Anna-Maria Wiljanen

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

  Lehti sai nimensä 1960-luvulla toimineelta TAHITI-seuralta. TAideHIstoriaa TIeteenä painottava nuorten tutkijain seura kokoontui keskustelemaan alan teoreettisista ja metodisista kysymyksistä. Taidehistorian seura ryhtyi vuonna 2007 organisoimaan valtakunnallisia Taidehistorian päiviä, joille annettiin nimi Tahiti; tämä sama nimi sitten valittiin myös koko taidehistorian alan yhteisöä palvelevan verkkolehden nimeksi.

   

   

   

 • TAHITI 4/2014 -toimitus

  Päätoimittaja: Elina Räsänen

  Toimitussihteeri: Linda Leskinen

  Muu toimituskunta:

  Roni Grén
  Marie-Sofie Lundström
  Tuuli Lähdesmäki
  Leena Svinhufvud
  Anna-Maria Wiljanen

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

  Lehti sai nimensä 1960-luvulla toimineelta TAHITI-seuralta. TAideHIstoriaa TIeteenä painottava nuorten tutkijain seura kokoontui keskustelemaan alan teoreettisista ja metodisista kysymyksistä. Taidehistorian seura ryhtyi vuonna 2007 organisoimaan valtakunnallisia Taidehistorian päiviä, joille annettiin nimi Tahiti; tämä sama nimi sitten valittiin myös koko taidehistorian alan yhteisöä palvelevan verkkolehden nimeksi.

   

   

   

 • TAHITI 3/2014 -toimitus

  Päätoimittaja: Elina Räsänen

  Toimitussihteeri: Linda Leskinen

  Erkoisnumeron toimituskunta:

  Leena Svinhufvud
  Susanna Aaltonen
  Maija Mäkikalli
  Ossi Naukkarinen

   

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

  Lehti sai nimensä 1960-luvulla toimineelta TAHITI-seuralta. TAideHIstoriaa TIeteenä painottava nuorten tutkijain seura kokoontui keskustelemaan alan teoreettisista ja metodisista kysymyksistä. Taidehistorian seura ryhtyi vuonna 2007 organisoimaan valtakunnallisia Taidehistorian päiviä, joille annettiin nimi Tahiti; tämä sama nimi sitten valittiin myös koko taidehistorian alan yhteisöä palvelevan verkkolehden nimeksi.

   

   

   

   

 • TAHITI 2/2014 -toimitus

  Vastaava päätoimittaja: Elina Räsänen

  Toimitussihteeri: Linda Leskinen

  Muu toimituskunta:

  Roni Grén
  Katve-Kaisa Kontturi
  Marie-Sofie Lundström
  Tuuli Lähdesmäki
  Leena Svinhufvud
  Anna-Maria Wiljanen

   

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

  Lehti sai nimensä 1960-luvulla toimineelta TAHITI-seuralta. TAideHIstoriaa TIeteenä painottava nuorten tutkijain seura kokoontui keskustelemaan alan teoreettisista ja metodisista kysymyksistä. Taidehistorian seura ryhtyi vuonna 2007 organisoimaan valtakunnallisia Taidehistorian päiviä, joille annettiin nimi Tahiti; tämä sama nimi sitten valittiin myös koko taidehistorian alan yhteisöä palvelevan verkkolehden nimeksi.

   

   

 • TAHITI 1/2014 -toimitus

  Vastaava päätoimittaja: Elina Räsänen

  Toimitussihteeri: Linda Leskinen

  Muu toimituskunta:

  Katve-Kaisa Kontturi
  Marie-Sofie Lundström
  Tuuli Lähdesmäki
  Leena Svinhufvud
  Anna-Maria Wiljanen

   

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

  Lehti sai nimensä 1960-luvulla toimineelta TAHITI-seuralta. TAideHIstoriaa TIeteenä painottava nuorten tutkijain seura kokoontui keskustelemaan alan teoreettisista ja metodisista kysymyksistä. Taidehistorian seura ryhtyi vuonna 2007 organisoimaan valtakunnallisia Taidehistorian päiviä, joille annettiin nimi Tahiti; tämä sama nimi sitten valittiin myös koko taidehistorian alan yhteisöä palvelevan verkkolehden nimeksi.

   

   

   

   

   

   

 • TAHITI 4/2013 -toimitus

  Vastaava päätoimittaja: Elina Räsänen

  Päätoimittaja: Pinja Metsäranta

  Toimituskunta:

  Katve-Kaisa Kontturi
  Marie-Sofie Lundström
  Tuuli Lähdesmäki
  Pinja Metsäranta
  Elina Räsänen
  Leena Svinhufvud
  Anna-Maria Wiljanen

  Dossierin on toimittanut Johanna Vakkari ja toimitussihteerinä toimi Linda Leskinen

   

  TAHITI-verkkolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

  Lehti sai nimensä 1960-luvulla toimineelta TAHITI-seuralta. TAideHIstoriaa TIeteenä painottava nuorten tutkijain seura kokoontui keskustelemaan alan teoreettisista ja metodisista kysymyksistä. Taidehistorian seura ryhtyi vuonna 2007 organisoimaan valtakunnallisia Taidehistorian päiviä, joille annettiin nimi Tahiti; tämä sama nimi sitten valittiin myös koko taidehistorian alan yhteisöä palvelevan verkkolehden nimeksi.

 • TAHITI 2-3/2013 -toimitus

  Vastaava päätoimittaja: Elina Räsänen

  Päätoimittaja: Pinja Metsäranta

  Toimituskunta:

  Katve-Kaisa Kontturi
  Marie-Sofie Lundström
  Tuuli Lähdesmäki
  Pinja Metsäranta
  Elina Räsänen
  Leena Svinhufvud
  Anna-Maria Wiljanen

  TAHITI-verkkolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

  Lehti sai nimensä 1960-luvulla toimineelta TAHITI-seuralta. TAideHIstoriaa TIeteenä painottava nuorten tutkijain seura kokoontui keskustelemaan alan teoreettisista ja metodisista kysymyksistä. Taidehistorian seura ryhtyi vuonna 2007 organisoimaan valtakunnallisia Taidehistorian päiviä, joille annettiin nimi Tahiti; tämä sama nimi sitten valittiin myös koko taidehistorian alan yhteisöä palvelevan verkkolehden nimeksi.

 • TAHITI 1/2013 -toimitus

  Vastaava päätoimittaja: Johanna Vakkari

  Päätoimittaja: Pinja Metsäranta

  Toimituskunta:

  Katve-Kaisa Kontturi
  Tuuli Lähdesmäki
  Pinja Metsäranta
  Heidi Pfäffli
  Leena Svinhufvud
  Johanna Vakkari
  Anna-Maria Wiljanen

  TAHITI-verkkolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

 • Ohjeita referee-lukijoille

  [sivu työnalla]

 • TAHITI 4/2012 -toimitus

  Vastaava päätoimittaja: Johanna Vakkari

  Päätoimittaja: Pinja Metsäranta

  Toimituskunta:

  Katve-Kaisa Kontturi
  Tuuli Lähdesmäki
  Pinja Metsäranta
  Heidi Pfäffli
  Leena Svinhufvud
  Johanna Vakkari
  Anna-Maria Wiljanen

  TAHITI-verkkolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

 • TAHITI 3/2012 -toimitus

  Vastaava päätoimittaja: Johanna Vakkari

  Päätoimittaja: Pinja Metsäranta

  Toimituskunta:

  Katve-Kaisa Kontturi
  Tuuli Lähdesmäki
  Pinja Metsäranta
  Heidi Pfäffli
  Leena Svinhufvud
  Johanna Vakkari
  Anna-Maria Wiljanen

  TAHITI-verkkolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

 • TAHITI 2/2012 -toimitus

  Vastaava päätoimittaja: Johanna Vakkari

  Päätoimittaja: Pinja Metsäranta

  Toimituskunta:

  Christian Hoffmann
  Katve-Kaisa Kontturi
  Tuuli Lähdesmäki
  Pinja Metsäranta
  Heidi Pfäffli
  Susanna Pettersson
  Hanna Pirinen
  Leena Svinhufvud
  Johanna Vakkari
  Anna-Maria Wiljanen

  TAHITI-verkkolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

 • TAHITI 1/2012 -toimitus

  Vastaava päätoimittaja: Johanna Vakkari

  Päätoimittaja: Pinja Metsäranta

  Toimituskunta:

  Christian Hoffmann
  Katve-Kaisa Kontturi
  Pinja Metsäranta
  Heidi Pfäffli
  Susanna Pettersson
  Hanna Pirinen
  Johanna Vakkari

  TAHITI-verkkolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

 • Råd till skribenterna

  TAHITI – Konsthistoria som vetenskap är en vetenskaplig nättidskrift publicerad av Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry, som utkommer två till fyra gånger per år. Det första numret utkom i september 2011. Tidningen fungerar som ett öppet vetenskapligt publiceringsforum för konsthistoria, vars syfte är att på möjligast breda sätt tjäna vårt eget fält. Man kan skriva till tidningen på finska och svenska. Tidningen är inte i huvudsak tematiskt uppbyggd, utan man kan föreslå artiklar ur vilken av områdets temakretsar som helst. Temanummer publiceras dock efter behov.

  Innehållet i tidningen TAHITI består av en ledare, vetenskapliga artiklar, en fält- och arkivdel, recensioner av doktorsavhandlingar, bokrecensioner och en kolumn. I de vetenskapliga artiklarna följer vi referee-praxis. Det erbjudna materialet kan handla om vilket som helst av konsthistoriens eller den visuella kulturens områden. I fält- och arkivdelen publicerar vi annat än vetenskapliga artiklar. Vi hoppas på texter om olika aktuella fenomen som till exempel materialfynd, konferenser eller om till exempel nya forskningsprojekt. Också intervjuer är välkomna. I avdelningen för recensioner av doktorsavhandlingar publicerar vi en recension av alla konsthistoriska doktorsavhandlingar som har kommit ut i Finland sedan 2010. Inget hindrar heller att flera artiklar om samma doktorsavhandling blir publicerade. Också recensioner som berör doktorsavhandlingar som blivit färdiga utomlands kan publiceras, men när det gäller dessa (till exempel doktorsavhandlingar som blivit färdiga i Norden) strävar vi inte till att täcka allt. Bokrecensionerna kan lika väl handla om ny inhemsk som utländsk konsthistorisk forskningslitteratur.

  Förutom de innehållsavdelningar som nämnts ovan finns det i tidningen en kategori vid namn Dossier. Den öppnar en möjlighet att producera seminarie- och konferenspublikationer i elektronisk form. Vi prioriterar sådana publikationer där man i artiklarna har följt referee-praxis. Om Dossier bör man komma överens på förhand, och den slutgiltiga dossieren bör skickas till huvudredaktören i sin färdigarbetade form. Redaktionen läser igenom den före dess slutgiltiga godkännande och publicering. Till artiklarna bifogas en kommenteringsmöjlighet. Kommentarerna går först till tidningens huvudredaktör för att granskas, och hon uppdaterar dem vid utsatt tid på det elektroniska forumet.

  Åt tidningen kan man erbjuda tidigare opublicerade vetenskapliga artiklar, intervjuer, artiklar som berör arkivmaterial mm., recensioner av doktorsavhandlingar och av böcker. Om skribenten har publicerat en vetenskaplig artikel på ett annat språk än finska eller svenska och vill erbjuda en uppdaterad finsk- eller svenskspråkig artikel om ämnet, tar vi ställning till saken från fall till fall. Tidningen förbinder sig inte på förhand att publicera något erbjudet material. Tidningen betalar inga skribentarvoden. Efter redaktionens godkännande ges de vetenskapliga artiklarna som anonyma över till experter för att värderas. Skribenten bör ta i beaktande experternas ändringsförslag.

  Artiklarnas omfång och form

  Det önskade omfånget i de vetenskapliga artiklarna är ca. 15-20 sidor. Maximal längd är 40 000 tecken inklusive noter. De andra artikeltyperna är kortare, 2-10 sidor långa, räknat i tecken högst 20 000.
  I artikelmanus bör alltid finnas:

  • en rubrik
  • en ingress (= inledningsstycke som sammanfattar artikeln)
  • mellanrubriker
  • styckesindelning
  • bildtexter (som också innehåller fotografens namn)
  • noterna placeras i slutet av artikeln och de bör innehålla biografiska fakta, eftersom någon skild litteraturförteckning inte publiceras.
  • Dessutom ombeds alla skribenter att ge redaktionen följande uppgifter om sig själva: namn, akademisk grad, yrke, arbetsplats och kontaktuppgifter (telefonnummer, post- eller mailadress) samt att skriva en kort, 2-3 rader lång presentation av sig själva.
  • Artikelmanusen måste skickas i sin språkligt och stilmässigt slutgiltiga form.  För att gallra bort felslag uppmuntras skribenten att använda textbehandlingsprogrammens korrekturläsningskommandon. En allmän rekommendation är att texten ska vara tydlig och att man undviker onödiga lånord.
  • Texterna skickas i rtf-, doc- eller docx-format, antingen med e-post eller per post på CD-ROM-skiva.

  Råd för hur man utformar texten

  • Styckena skiljs av från varandra med ett extra mellanslag och utan indrag.
  • I texterna används inte fet stil eller understreckningar, betoningar markeras med kursiv.
  • Korta (maximum två meningar långa) citat markeras med ”citationstecken”. Långa citat skiljs av till ett eget stycke med hjälp av extra radmellanslag.
  • Mellanrubriker skiljs tydligt av från den övriga texten och får sina egna rader. Mellanrubriker utformas inte! Man strävar till att använda endast mellanrubriker på enbart en nivå.
  • Tankestreck, samt de streck som finns mellan årtal och sidnummer, markeras alltid med tankestreck (-).
  • Källhänvisningar markeras som sluthänvisningar i artikeln enligt råd som följer

  1.    När det är frågan om en monografi: Efternamn, förnamn år. Verkets namn kursiverat. Förlagsorten: Förlag, sidor som det hänvisas till. Om det finns flera författare, skiljer man dem åt genom semikolon, och de sista med märket &. Om monografin har utkommit i en serie, kursiverar man också seriens namn. Om boken har översatts från originalspråket till ett annat språk, nämner man också översättaren. Vid behov nämner man också uppgifterna om upplagan. Om originalverket har utkommit för en anmärkningsvärt lång tid sedan, nämner man originalverkets publiceringsår inom parentes, tex. 2008 (1945). Om skribenten i sina publikationer använder endast initialerna av sina förnamn (tex. J. J. Tikkanen, E. H. Gombrich), gör man även i källhänvisningarna på samma sätt.

  Palin, Tutta 2004. Oireileva miljöömuotokuva. Yksityikohdat sukupuoli- ja säätyhierarkian haastajina. Helsinki: Kustannus Oy Taide, 45–50.
  Camille, Michael 1989. The Gothic Idol. Ideology and Image-making in Medieval Art. New York: Cambridge University Press, 161, 237.
  Vakkari, Johanna 2007. Focus on Form, J. J. Tikkanen, Giotto and Art Research in the 19th Century. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja, 114. Red . Torsten Edgren. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys, 120–123.
  Woolf, Virginia 1990 (1929). Oma huone. 2:a upplagan. Översättning Kirsti Simonsuuri. Helsinki: Kirjayhtymä, 18.
  Crowe, J. A. & Cavalcaselle, G. B. 1869. Geschichte der Italienischen Malerei. Red. för tyskspråkiga upplagan Max Jordan. I Band. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 45.
  När man senare hänvisar till samma verk nämner man författarens Efternamn år, sidnummer.
  Palin 2004, 66.
  Camille 1989, 200.
  Vakkari 2007, 45.
  Woolf 1990, 22.
  Crowe & Cavalcaselle 1869, 77.

  2.    När det är frågan om ett helt redigerat verk: Verkets namn kursiverat. Red. Förnamn Efternamn, Förnamn Efternamn & Förnamn Efternamn. Förlagsort: Förlag, år, sidor som man hänvisar till.
  Odilon Redon: Prince of Dreams (1840–1916). Red. Douglas W. Druick.
  Chicago: Art Institute of Chicago, 1994, 33.
  När man senare hänvisar till samma verk nämner man de två eller tre första orden i verkets namn (det är viktigt att verket känns igen på basis av detta och går att skilja från andra som möjligen börjar med samma ord) år, sidnummer.
  Odilon Redon 1994, 44.

  3.    När det är frågan om en artikel i ett redigerat verk: Efternamn, Förnamn år. Artikelns namn. Verkets namn i verket kursiverat. Red. Förnamn Efternamn, Förnamn Efternamn & Förnamn Efternamn. Förlagsorten: Förlag, år, sidor som man hänvisar till. Om skribenterna är två eller flera, skiljer man dem åt med semikolon och de sista två med märket &.
  Vakkari, Johanna 2004. Ehtoollisista asetelmiin – ruoka renessanssin taiteessa. I verket Herkullista historiaa, Kulttuurisia makupaloja Italian keittiöstä kautta aikain. Red. Andreo Larsen, Liisa Savunen & Risto Valjus. Helsinki: WSOY, 148–149.
  Guldberg, Jørn & Jensen, Hans Christian 1999. „Kulturen af Tingene‟, Julius Lange og kunstindustrien. I verket Viljen til det Menneskelige, Tekster omkring Julius Lange. Red. Hanne Kolind Poulsen, Hans Dam Christensen & Peter Nørgaard Larsen. København: Museum Tusculanums Forlag, 303.
  När man senare hänvisar till samma verk nämner man författarens Efternamn år, sidnummer.
  Vakkari 2004, 150.
  Guldberg & Jensen 1999, 290.

  4.    När det är frågan om en artikel i en tidning eller en periodisk skrift: Efternamn, Förnamn årtal: Artikelns namn. Tidningens namn kursiverat årgång: nummer, sidor som man hänvisar till.
  Kari, Irmeli 2009: Naistoimijuuden sulkeumia ja avaumia alueella ja työssä. Naistutkimus–Kvinnoforskning 22:4, 43–44.
  När man senare hänvisar till samma verk nämner man författarens Efternamn år, sidnummer.
  Kari 2009, 51.

  5.    Till internet-källor och elektroniska publikationer hänvisar man i texten enligt samma princip som när man hänvisar till andra skrivna källor. I första hand hänvisar man till författaren, men om författaren inte framgår, använder man som källa sidans rubrik. Förutom källhänvisningarna nämner man i slutet nätsidans adress samt det datum då artikelförfattaren har hämtat källan till sitt material. Veltman, Kim H. 2003. Paradoxes of Perspective: Ideal and Real Cities. http://www.sumscorp.com/img/file/2003_Paradoxes_of_Perspective_Ideal_and_Real_Cities.pdf (hämtad 1.6.2011), 3.
  Tieteenalaluokitus 2007. Tilastokeskus. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/tieteenala/001-2007/index.html (hämtad 25.1.2010).
  När man senare hänvisar till samma verk:
  Veltman 2003.
  Tieteenalaluokitus 2007.

  Illustrationer
  Skribenten ansvarar själv för att skaffa sig publiceringsrättigheterna till bilderna i sin artikel samt för alla kostnader som sammanhänger med dem. Skribenten bör till redaktionen framlägga ett dokument som visar att han/hon har publiceringsrätt till bilderna. Bilder (streckteckningar, svartvita bilder och färgbilder) skickas i digital form gärna via mail eller via molntjänster (som t.ex. Dropbox). Om det finns flera bilder, lönar det sig att skicka dem som mailbilagor några åt gången. Svartvita streckbilder sänds i GIF- eller PNG-format och fotografier i JPEG-format. Bildernas storlekar är följande: bredd 680px (stor bild), bredd 340px (medelstor bild) och liten bild 120 x 120px (fyrkant/ikonstorlek). Det maximala bildantal som rekommenderas för att illustrera vetenskapliga artiklar är tio, men man kan vid behov göra undantag.

  Tidtabell
  Det material man erbjuder för publicering bör levereras till tidningens huvudredaktör.

  Både texter och bilder sänds till tidningens redaktionssekreterare: linda.leskinen at helsinki.fi. Om man skickar material per post ska man komma överens om saken via e-mail eller per telefon med redaktionssekreteraren (040 5731878). Också om stora bildförsändelser är det bra att komma överens på förhand. Vid dylika fall rekommenderar vi användningen av molntjänster (som t.ex. Dropbox).

 • TAHITI 2/2011 -toimitus

  Vastaava päätoimittaja: Johanna Vakkari

  Päätoimittaja: Pinja Metsäranta

  Toimituskunta:

  Christian Hoffmann
  Katve-Kaisa Kontturi
  Pinja Metsäranta
  Heidi Pfäffli
  Susanna Pettersson
  Hanna Pirinen
  Johanna Vakkari

  TAHITI-verkkolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen säätiön tuella.

 • Ohjeita kirjoittajille

  ***
  Tahiti ilmestyy marraskuusta 2017 lähtien sivulla https://tahiti.journal.fi

  Käsikirjoituksia ja artikkeliehdotuksia voi jatkuvasti lähettää lehden toimitukseen. Ks. tarkemmat ohjeet sivulta https://tahiti.journal.fi/about/submissions

  ***

  Artikkeli Tahitiin?

  Tahiti on Taidehistorian seuran julkaisema tieteellinen verkkolehti, joka ilmestyy 2–4 kertaa vuodessa. Ensimmäinen numero on julkaistu syyskuussa 2011. Lehti toimii avoimena tieteellisenä taidehistorian julkaisufoorumina. Lehteen voi kirjoittaa suomeksi ja ruotsiksi. Artikkeleita voi ehdottaa mistä tahansa alaan liittyvästä aihepiiristä. Lehdellä on tieteellisten julkaisujen Jufo-luokitus (taso 1).

  Tahiti-lehden sisältö muodostuu pääkirjoituksesta, vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista sekä muista teksteistä joihin kuuluu katsausartikkeleita, tutkimuskuvauksia, haastatteluita, kirja-arvioita, väitöslektioita, ym. Tieteellisissä artikkeleissa noudatamme referee-käytäntöä. Artikkelit arvioidaan ensin kunkin numeron toimituskunnan puolesta ennen kuin ne lähetetään vertaisarvioijien luettaviksi. Toimituskunta saattaa usein jo tässä vaiheessa esittää muutoksia tehtäväksi artikkeliin.

  Vertaisarvioinnissa noudatamme ns. double blind -menettelyä, jolloin kirjoittajan ja arvioijan henkilöllisyys säilyvät toisilleen tuntemattomina. Artikkelit luetutetaan vähintään kahdella vertaisarvioijalla, jotka ovat toimituskunnan ulkopuolisia. Kirjoittajaa pyydetään huomioimaan, että vertaisarvointikierrokseen kuluu yleensä aikaa 1–2 kuukautta. Aikataulu vertaisarviointikierroksen jälkeisille korjauksille ja julkaisuille määräytyy kunkin numeron kohdalla erikseen. Sekä artikkeliehdotuksia, niitä koskevia lausuntoja että julkaisemisesta tehtyjä päätöksiä sitoo tieteelliseen kustantamiseen kuuluva dokumentointivelvollisuus, joka tarkoittaa että lehti säilyttää arkistoissaan näitä koskevat asiakirjat. Lehti ei ennalta sitoudu julkaisemaan mitään tarjottua aineistoa eikä pääsääntöisesti maksa kirjoituspalkkioita.

  Arvioitsijan toivotaan kiinnittämään huomionsa seuraaviin kysymyksiin, joilla pyritään varmistamaan tekstin tieteellinen laatu: (1) Onko artikkelin kysymyksenasettelu ja tavoitteet määritelty selkeästi? (2) Onko johtopäätökset esitetty selkeästi ja vastaavatko ne esitettyihin kysymyksiin? (3) Tuodaanko artikkelissa perustellusti esiin uutta ja merkityksellistä tietoa kyseessä olevasta ilmiöstä tai kohteesta? (4) Tuleeko artikkelissa esille riittävä oleellisten lähteiden / tutkimuskirjallisuuden hallinta ilmiön ja tutkimuskysymysten suhteen? (5) Onko teksti tyylillisesti sujuvaa, riittävän argumentoitua ja kieliopillisesti korrektia? Lisäksi vertaisarvioijia pyydetään perustellusti määrittelemään, onko teksti (1) onko teksti hyväksyttävissä sellaisenaan, (2) hyväksyttävissä osoitetuin muutoksin, (3) hyväksyttävissä osoitetuin muutoksin, jotka ovat niin mittavia että ne tulee vielä tarkistuttaa vertaisarvioitsijalla vai (4) tuleeko teksti kokonaisuudessaan hylätä. Tahiti on sitoutunut noudattamaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

  Julkaistavaksi tarjottu aineisto toimitetaan lehden päätoimittajalle (roni.gren@utu.fi) tai toimitussihteerille (linda.leskinen@helsinki.fi). Artikkeleista voi olla yhteydessä toimitukseen, vaikka ne olisivat vasta suunnitteilla.

  Käsikirjoituksen muotoilussa tulee huomioida:

  – Tieteellisten artikkelien toivottu laajuus on noin 10–20 liuskaa, enimmäispituus 40000 merkkiä sisältäen viitteet. Muut artikkelityypit ovat lyhyempiä, 2–10 liuskan mittaisia, merkkimäärältään pääsääntöisesti enintään 20000 merkkiä.

  – Otsikko voi olla korkeintaan kaksiosainen.

  – Artikkeleissa käytetään väliotsikoita, mutta vain yhdentasoisia. Väliotsikot erotetaan selvästi omille riveilleen.

  – Kappaleet erotetaan toisistaan ylimääräisellä rivivälillä ja ilman sisennyksiä.

  – Tekstissä ei käytetä lihavointeja tai alleviivauksia, korostukset merkitään kursiivilla.

  – Lyhyet (maksimissaan kahden virkkeen pituiset) lainaukset merkitään lainausmerkein. Pitkät lainaukset erotetaan omaksi kappaleekseen ylimääräisillä rivinvaihdoilla.

  – Teksteissä käytetään loppuviitteitä. Erillinen kirjallisuusluettelo voidaan liittää artikkeliin, mutta jos luettelo ei ole kovin laaja, on riittävää että kirjallisuus on sisällytettynä loppuviitteisiin. Ks. alla oleva ohje lähdeviitteiden muotoilusta.

  – Käsikirjoitukset tulee lähettää kieleltään ja tyyliltään viimeistellyssä muodossa. Yleinen suositus on, että teksti on selkeää ja siinä vältetään turhia lainasanoja.

  – Tekstit lähetetään mieluiten doc- tai docx-muodossa.

  Käsikirjoituksen mukana tulee toimittaa:

  – Kirjoittajan tiedot: nimi, oppiarvo, ammatti, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

  – Kirjoittajia pyydetään myös kirjoittamaan lyhyt noin 2–3 rivin pituinen esittely itsestään. Esittely julkaistaan artikkelin yhteydessä.

  – Valmiin artikkelin mukana tulee toimittaa lyhyt tiivistelmä tai abstrakti artikkelin sisällöstä, jota käytetään lehden sisällön esittelyyn. Tieteellisten artikkelien tapauksessa esittely voi olla useamman virkkeen mittainen, kun taas muiden artikkelien kohdalla riittää yhteen tai kahteen virkkeeseen mahdutettu ytimekäs kuvaus (esim. ”Arvostelu Jorma Mikolan väitöskirjasta Alttarilta alttarille: alttaritaulumaalaus Suomessa autonomia-ajan loppupuolella” tai ”Katsausartikkeli ICOMin maailmankonferenssista”).

  Kuvitus

  Käsikirjoituksen mukana tulee toimittaa kuvat ja kuvatekstit. Kuvatekstien tulee sisältää asianmukaiset tekijänoikeudelliset tiedot ja taideteosten reproduktioiden tapauksessa myös riittävät tiedot kuvassa esitellystä työstä (ks. kuvatekstien muotoiluohjeesta jäljempänä). Kuvateksti voi sisältää myös kuvan merkitystä tekstille kuvailevan virkkeen.

  Kirjoittaja vastaa itse artikkelinsa kuvien julkaisuoikeuksien hankkimisesta ja kaikista niihin liittyvistä kuluista. Lehden toimitukselle on toimitettava myös selvitys kuvien julkaisuoikeuksista. Kuvat lähetetään digitaalisina eikä niitä liitetä osaksi tekstitiedostoa, vaan ne lähetetään erillisinä tiedostoina mieluiten pilvipalvelun, kuten Dropboxin, kautta. Viivapiirrokset lähetetään gif- tai png-muodossa ja valokuvat jpeg-muodossa. Kuvia toivotaan painokelpoisessa koossa (300 dpi), mutta pienemmässäkin koossa olevia kuvia otetaan vastaan.

  Kuvien toivottu paikka tekstin lomassa ilmoitetaan selkeästi omalla rivilleen erotetulla tekstillä “[Kuva 8]“. Kuvateksti kirjoitetaan tekstitiedostoon tämän merkinnän alle.

  Kuvatekstien muotoiluohje

  – Alkuperäiskuva:

  Kuva 1. Giambattista Tiepolo, Sabiinitarten ryöstö, 1718–1719. Öljyväri kankaalle, 43,5 x 74 cm. Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki. Kuva: Valtion taidemuseon konservointilaitos / Maija Santala.

  – Kirjasta skannattu kuva:

  Kuva 2. Ester Helenius, Klaus Holman muotokuva, 1939. Öljyväri ja hiili kankaalle, 53,5 x 42,5 cm. Lahden historiallinen museo, Klaus Holman muistokokoelma. Lähde: Tutta Palin. Ester Helenius: värihurmion palvoja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2016, s. 71.

  – Sähköisesti ladattu kuva:

  Kuva 3. William Holman Hunt, The Scapegoat, 1854. Öljyväri kankaalle, 86 x 135 cm. Lady Lever Art Gallery, Liverpool. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Holman_Hunt_-_The_Scapegoat.jpg?uselang=fi (haettu 7.11. 2016).

  Jos tarpeellista, voi kuvatekstien perään liittää myös tiedot kuvien lisensoimisesta.

  Lähdeviitteet

  Lähdeviitteet merkitään artikkelin loppuviitteiksi. Viitteiden muotoilussa noudatetaan Chicago Manual of Stylen ohjeistusta, mutta artikkelin oman kielen mukaisin muodoin (kirjojen tekijätiedoissa pyydetään kuitenkin seuraamaan kunkin kirjan julkaisukielisiä merkintöjä, esim. ”ed.” tai ”trans.”). Artikkelin ollessa suomenkielinen:

  – Kirja

  Loppuviitteessä ensimmäistä kertaa käytettäessä: Leena Valkeapää, Vapaa kuin lintu: Emil Nervanderin elämä (Helsinki: Taidehistorian Seura, 2015), 46.

  Loppuviitteessä seuraavilla kerroilla käytettäessä: Valkeapää, Vapaa kuin lintu, 68.

  Kirjallisuusluettelossa: Valkeapää, Leena.Vapaa kuin lintu: Emil Nervanderin elämä. Helsinki: Taidehistorian Seura, 2015.

  – Kirjan osa

  Loppuviitteessä ensimmäistä kertaa käytettäessä: Markus Hiekkanen, ”Taideteosten ja rakennusten ajoitus”, teoksessa Katseen rajat: taidehistorian metodologiaa, toimittaneet Arja Elovirta ja Ville Lukkarinen (Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1998), 231.

  Loppuviitteessä seuraavilla kerroilla käytettäessä: Hiekkanen, ”Taideteosten ja rakennusten ajoitus”, 229.

  Kirjallisuusluettelossa: Hiekkanen, Markus. ”Taideteosten ja rakennusten ajoitus”. Teoksessa Katseen rajat: taidehistorian metodologiaa, toimittaneet Arja Elovirta ja Ville Lukkarinen, 228–238. Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1998.

  – Sähköisesti julkaistu kirja

  Loppuviitteessä ensimmäistä kertaa käytettäessä: Yrjö Hirn, Origins of Art: a Psychological and Sociological Inquiry (London: MacMillan & Co., 1900), luettu 13.4.2016, https://archive.org/details/originsofartpsyc00hirniala, 63.

  Loppuviitteessä seuraavilla kerroilla käytettäessä: Hirn, Origins of Art, 68.

  Kirjallisuusluettelossa: Hirn, Yrjö. Origins of Art: a Psychological and Sociological Inquiry. London: MacMillan & Co., 1900. Luettu 13.4.2016, https://archive.org/details/originsofartpsyc00hirniala.

  – Artikkeli

  Loppuviitteessä ensimmäistä kertaa käytettäessä: Eero Tarasti, “‘Mystiset barrikadit’ eli Pariisin presiöösit salongit 1600-luvulla”, Synteesi 1/2015: 3–10.

  Loppuviitteessä seuraavilla kerroilla käytettäessä: Tarasti, “Mystiset barrikadit”, 28.

  Kirjallisuusluettelossa: Tarasti, Eero. “‘Mystiset barrikadit’ eli Pariisin presiöösit salongit 1600-luvulla”. Synteesi 1/2015: 3–23

  – Sähköisessä muodossa julkaistu artikkeli

  Loppuviitteessä ensimmäistä kertaa käytettäessä: Johanna Sumiala ja Lotta Lounasmeri, “Melkein kuolematon johtaja: presidentti Kekkosen hautajaiset rituaalisena mediatapahtumana”, Lähikuva vol. 29, nro. 2 (2016): 8–9, luettu 10.12.2016, http://ojs.tsv.fi/index.php/lahikuva/article/view/58875/20378

  Loppuviitteessä seuraavilla kerroilla käytettäessä: Sumiala ja Lounasmeri, “Melkein kuolematon johtaja”, 11.

  Kirjallisuusluettelossa: Sumiala, Johanna ja Lotta Lounasmeri. “Melkein kuolematon johtaja: presidentti Kekkosen hautajaiset rituaalisena mediatapahtumana”. Lähikuva vol. 29, nro. 2 (2016): 6–21. Luettu 10.12.2016. http://ojs.tsv.fi/index.php/lahikuva/article/view/58875/20378

  – Verkkosivu tai blogi

  Loppuviitteessä ensimmäistä kertaa käytettäessä: “Taidehistorian Seura – Föreningen för Konsthistoria ry: Säännöt”, Luettu 12.12.2016, “http://www.taidehistorianseura.fi/index.htm.

  Loppuviitteessä seuraavilla kerroilla käytettäessä: “Taidehistorian Seura”

  Kirjallisuusluettelossa: Taidehistorian Seura – Föreningen för Konsthistoria ry. ” “Taidehistorian Seura – Föreningen för Konsthistoria ry: Säännöt”. Luettu 12.12.2016. “http://www.taidehistorianseura.fi/index.htm.

  – Sähköposti

  David Hockney, sähköposti Giotto di Bondonelle, 13.5.1998.

  Lisäohjeita muihin tapauksiin löytyy täältä: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.

   

   

   

   

 • TAHITI 1/2011 -toimitus

  Vastaava päätoimittaja: Johanna Vakkari

  Päätoimittaja: Pinja Metsäranta

  Toimituskunta:

  Christian Hoffmann
  Katve-Kaisa Kontturi
  Pinja Metsäranta
  Heidi Pfäffli
  Susanna Pettersson
  Hanna Pirinen
  Johanna Vakkari

  TAHITI-verkkolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

  Julkaisija: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
  Kustannuspaikka: Helsinki
  ISSN 2242-0665

  TAHITI -verkkolehti on toteutettu Koneen säätiön tuella.