• Missä merkitykset sijaitsevat? Viivästyneitä ja epäpyhiä identifikaatioita pyhissä esityksissä

    Artikkelini paneutuu tarkastelemaan kolmea 1900-luvulla tehtyä uutta havaintoa, jotka kohdistuvat kahteen 1500-luvun alun freskoon, Rafaelin Ateenan kouluun ja Michelangelon Viimeiseen tuomioon. Yksikään havaituista uusista identifikaatioista ja rakenneratkaisuista ei ollut aikalaisten tiedossa. Pohdin jälkeenpäin tehtyjen havaintojen hermeneuttisia ehdollisuuksia: voivatko tulkintahistorian muutokset …

  • Kun kaavakuva otti kompositiosta otteen

    Ajatus kompositiosta modernismin taideteorioiden varhaisaikakaudella sai kiinnostavaa tukea hahmopsykologiasta. Tämä tapahtui tavalla, jossa stimulanssia on jälkeenpäin ollut vaikea erottaa stimuloitavasta, ”kuviota taustasta”. II maailmansodan jälkeisen hahmopsykologisvaikutteisen taideteorian pääarkkitehti oli Rudolf Arnheim (1904–2007). Hän omaksui hahmopsykologeilta ajatuksen ”järjestyksen periaatteesta”: järjestys voittaa …

  • Edward Munch ja symbolien kiertokulku

    Sari Kuuva; Symbol, Munch and Creativity. Metabolism of Visual Symbols. Jyväskylä Studies in Humanities 139. Jyväskylä 2010. (296 s.) Sari Kuuvan väitöskirja Edward Munchin kuvien symboliikasta on seikkaperäinen, syvällinen ja haastava. Kuuva pureutuu Munchin symbolien ”aineenvaihduntaan” (metabolismiiin): miten Munchin symbolien …