• Valokuvan ja pyhän välisiä kytköksiä ennen ja nyt

    Valokuvat ovat niin monialaisesti läsnä arkipäiväisessä elämässämme, että harvoin edes kiinnitämme huomiota niiden erityisyyteen kuvina. Valokuvan ja pyhän välisten yhteyksien etsiminen saattaa näin ollen aluksi vaikuttaa kaukaa haetulta. Kuitenkin valokuvan perusominaisuuksissa on monia yhteyksiä pyhään liittyviin ydinkysymyksiin. Näistä tärkeimmät ovat …