• Outsagt

      Vi konsthistoriker som verkar vid Åbo Akademi eller det finskspråkiga Åbo Universitet (Turun yliopisto), brukar känna till den egna stadens viktigaste byggnader och monument, däribland före detta Kungliga Akademins forna byggnad.  Efter en förödande stadsbrand 1827 förflyttades lärosätet från …

  • Rajaintakaisia

    Sana pyhä kuuluu saaneen ensimmäiset merkityksensä ihmisten pyrkimyksessä hallita maata ja aikaa, ja heidän rajatessaan erilleen tiloja, ajanjaksoja ja asioita, joihin puuttumisen tuli tapahtua yhteisön säätelemässä järjestyksessä. Taidehistorian oppiainetta ja humanismin muita akateemisia instituutioita voi epäilemättä myös pitää sellaisena inhimillisen …

  • Intervju med Bo Ossian Lindberg

    Bo Ossian Lindberg (f. 1937), professor emeritus i konstvetenskap vid Åbo Akademi, inledde sina studier i konsthistoria vid Åbo Akademi 1955, med prof. Lars-Ivar Ringbom som lärare. Med doktorsavhandlingen William Blake’s Illustrations to the Book of Job (1973) etablerade han sig …