• Tarkkuutta taide- ja hyvinvointitutkimukseen käsitteiden käyttöön

    Lektio. Tämä taidehistorian alaan kuuluva väitöskirja voidaan ymmärtää tieteenteoreettiseksi. Se tutkii monitieteellisestä näkökulmasta kansainvälisen taide- ja hyvinvointitutkimuksen käsitteiden käyttöä. Väitöskirjassani otan kantaa viimeaikaisessa taide- ja hyvinvointitutkimuksessa esitetyn tieteellisen tiedon luonteeseen sekä mahdollisten hyvinvointivaikutusten tutkimustulosten perusteluihin, esittäen kritiikkiä. Tieteenkritiikissä sovellan erityisesti …