• Kohtaamisen taide – yhteisötaiteen ideaaleja ja käytäntöjä

    Tarkastelen artikkelissani yhteisötaiteen parissa toimivien kuvataiteilijoiden käsityksiä ja kokemuksia yhteisötaiteesta. Vuorovaikutus ja yhteisen tilan luominen ovat yhteisöllisen taiteen avainkäsitteitä. Yhteinen tila on avoin ja ristiriitainen, toimintaa ja kamppailua sisältävä ajatusrakennelma. Tuon artikkelissani esiin yhteisötaiteen parissa toimivien kuvataiteilijoiden kokemuksia ja käsityksiä …