• Suomen maisemakuvasto

    Antti Vallius 2015: Kaunis Suomi. Maaseutumaisemakuvaston historiaa 1800-luvulta EU-Suomeen. 434 s. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Esittelin Antti Valliuksen muhkeata Kaunis Suomi -kuvateosta kansainvälisille kesävierailleni. Välitön kysymys oli: miksi ihmeessä tätä ei ole englanniksi? Selostin tämänkaltaisten arvoteosten idean, joka perustuu kustantajan suoramyyntiin …

  • Maisemat ja ajat

    Maisema on tutkimuksen, ympäristöhavaintojen ja taiteen näyttämö, jolla on syvällinen merkitys ihmisten elämänpiirin määrittelylle ja lopulta myös ihmisten hyvinvoinnille. Maisemista on eri aikoina esitetty toisistaan poikkeavia kirjallisia ja visuaalisia näkökulmia, jotka yhdessä täydentävät kuvaa maiseman käsitteellisestä kokonaisuudesta. Artikkelissani tarkastelen millä …