• Aineen olemuksesta materian muuntumiin

    Lektio. Aineellisuus on esihistoriallisesta ajasta tähän päivään ollut kuvien valmistamisen ytimessä. Sen lisäksi, että kaikki käytetyt välineet, tekniikat ja teknologia pohjautuvat materiaaleihin, myös taiteen tekijät itsessään ovat olemukseltaan ruumiillisia. Nykyinen monitieteinen mielentutkimus vahvistaa käsityksen, jota jo Platonia edeltänyt filosofinen suuntaus, …